Back to Top

Verzuim en re-integratiebegeleiding

Wilt u als werkgever overzicht houden op het steeds veranderende gebied van sociale zekerheid? Wilt u verantwoorde beslissingen nemen in het proces rondom verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie? Overzuim is gespecialiseerd om deze processen namens u te regisseren.

Goede en effectieve verzuim- en re-integratiebegeleiding betaalt zich terug.

Welke verplichtingen heeft u als werkgever? Welke verplichtingen heeft uw werknemer? Waar laat u geld liggen? Op welk moment dient u welke actie te ondernemen? Hoe stuurt u de betrokken interne en externe partijen aan? Allemaal vragen waar Overzuim u in adviseert of de werkzaamheden met een persoonlijke en betrokken benadering voor u uitvoert.  De aandacht ligt hierbij op het zo goed mogelijk begeleiden van individuele dossiers. Overzuim zorgt ervoor dat iedere betrokkene tijdig doet wat hij moet doen om de schadelast als gevolg van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor u als werkgever en voor uw werknemers te beperken.

aa

Diensten en Expertises

Met Overzuim casemanagement en advies huurt u een ervaren registercasemanager in, met benodigde kennis van de sociale wetgeving en geldstromen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Overzuim biedt casemanagement zowel op dossier- als op organisatieniveau, voert risicoanalyses uit, biedt training en coaching en biedt ondersteuning bij het tot stand komen, actualiseren en implementeren van verzuim- en re-integratiebeleid waarbij de focus ligt op (duurzame) inzetbaarheid.

Onze visie

aa

Onze visie op duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van werkenden om nu en in de toekomst….

Lees meer


bb

Onze visie op dossiervorming

  Dossiervorming gaat verder dan alleen de poortwachterstappen. Het is proactief……

Lees meer


cc

Onze visie op inzetbaarheid

Inzetbaarheid gaat verder dan alleen de vraag of iemand gezond is. Toch is……..

Lees meer

dd

Onze visie op eigen regie


Ziekteverzuim is een complexe zaak waarin emoties, wetgeving en……

Lees meer


ee

Onze visie op casemanagement

Als specialistisch opgeleid casemanager grip hebben op dossiervorming

Lees meer


aa

Onze visie op maatwerk en kwaliteit

Bij Overzuim staat de mens centraal en dat uit zich in onze onderscheidende

Lees meer

Nieuwsbericht

aa

Op dit moment is er geen nieuwsbericht

Lees meer